YUTMA SORUNLARI (DİSFAJİ)

Normal yutma eylemi istemli ve istemsiz olarak iki faza ayrılır. İstemli fazda, ağza alınan gıdanın çiğnenmesi, tükrük ile karıştırılarak lokma (bolus) haline getirilmesi ve boyutlarının küçültülmesi gerçekleşir. İstemsiz fazda, lokmanın farenks ve üst özofagus sfinkterine doğru hareket etmesi sağlanır, sonra gıda özofagustaki peristaltik dalgalarla alt özofagus sfinkterine ve buradan mideye…

Continue reading

İNME VE YUTMA BOZUKLUĞU

İnme, Dünya Sağlık Örgütü tarafından hızla gelişen, 24 saat veya daha uzun süren, serebral işlevlerin fokal veya global bozukluğu olarak tanımlamıştır (Türkmen 2005).. İnme, dünya toplumlarında kalp hastalıkları ve kanserden sonra üçüncü ölüm nedeni olup, sakatlık ve özürlülük yapan en önemli nedenlerdendir. Yapılan epidemiyolojik çalışmalara göre inmenin insidansı 55-64 yaş…

Continue reading

YUTMA BOZUKLUĞU (Disfaji)

Yutma bozukluğu, alınan gıdanın ağızdan mideye transferinin mekanik olarak engellenmesi, yutma hareketini sağlayan kasların gücünün azalması veya koordinasyonunun bozulması sonucu oluşan semptomdur.  Yutma Bozukluğu, CP’li bireyler; İnme ya da kafa travması geçirmiş hastalar; MS, Demans, Parkinson, Huntington, Wilson, ALS, Miyastenia gravis  ve Motor Nöron hastaları; Guillain Barre sendromu, Down sendromu, Prader Willi sendromu vb gibi sendromlarda sıklıkla görülmektedir. Uygulanan Oral Motor Egzersizler, Elektro terapi, Termal terapi gibi yöntemlerle Yutma Bozukluğunun önüne geçilebilmektedir.