Otizm Spektrum Bozukluğu (Yaygın Gelişimsel Bozukluklar) ve Dil

Yaygın gelişimsel bozukluk (YGB) veya Otizm Spektrum Bozukluğu sosyal etkileşim ve iletişimdeki yetersizlikler ve bunun yanı sıra sınırlı ve tekrarlı davranış örüntüleri ve ilgilerle karakterize olmuş bir grup gelişimsel bozukluktur (Amerikan Psikiyatri Derneği, 2000). YGB/OSB kendi içinde alt gruplara ayrılır: sosyal ve iletişim becerilerdeki normal gelişimden sonra gerileme ile tanımlanan…

Continue reading