Zihinsel Engelli Çocuklarda Dil Gelişimi

Zihinsel Engelli birey: Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyi, ifade eder (MEB). DSM-IV’e…

Continue reading

Gelişimsel Dil Bozukluklarının Dil Semptomları: SLI, Fragile X, Down sendromu ve Williams sendromu

Dil bozuklukları yaygın bir dizi gelişimsel klinik durumun ayırt edici belirtileri olarak kabul edilmektedir. Down sendromu, Williams sendromu ve Fragile X sendromu üzerine yapılan modern çalışmalar, genetik etiyolojiler hakkında moleküler düzeyde çok kesin bilgiler sağlamasına rağmen, biyolojik farklılıkların dil bozukluğuna katkıda bulunduğu kesin olarak bilinmemektedir (Rice ve ar. 2005).            …

Continue reading