Otizm Spektrum Bozukluğu (Yaygın Gelişimsel Bozukluklar) ve Dil

Yaygın gelişimsel bozukluk (YGB) veya Otizm Spektrum Bozukluğu sosyal etkileşim ve iletişimdeki yetersizlikler ve bunun yanı sıra sınırlı ve tekrarlı davranış örüntüleri ve ilgilerle karakterize olmuş bir grup gelişimsel bozukluktur (Amerikan Psikiyatri Derneği, 2000). YGB/OSB kendi içinde alt gruplara ayrılır: sosyal ve iletişim becerilerdeki normal gelişimden sonra gerileme ile tanımlanan…

Continue reading

Rett Sendromu ve Konuşma Terapisi

Rett Sendromu, dünyada çeşitli ırklarda ve etnik gruplarda, özellikle kız çocuklarında görülen nörolojik bir rahatsızlıktır. Rett Sendromu, ilk defa Dr. Andreas Rett tarafından tanımlanmış, Dr. Bengt Hagberg ve çalışma arkadaşları tarafından 1983 yılında yayınlanan raporla, bir hastalık olarak dünya çapında tanınmıştır. Tüm dünyada gözlenen, belli bir etnik gruba özgü olmayan…

Continue reading