Gecikmiş Dil ve Konuşma Belirtileri ve Uygulanan Terapi Yöntemleri

Çeşitli hastalık ve bozukluklar dil gelişiminde gecikmeye veya atipik dil gelişimine neden olabilir. Bunlar arasında zeka geriliği, yarık damak, beyin hasarları, otizm, işitme engeli,  serapral palsi, kafa travması, ve nörodejeneratif (Alzheimer, Parkinson vb.) hastalıklar gibi çeşitli nörolojik hastalıklar yer alır. Ama tüm bunların yokluğunda, yani neden olan özel bir hastalık…

Continue reading

APRAKSİ

Konuşma Apraksisi

Konuşma Bozukluğu olarak Apraksi, istemli hareket için gereken kas hareketlerini sıralama ve pozisyonlamada güçlükle kendini gösteren duyusal motor sorunlardır. Belli modaliteler boyunca motor tepkilerin iletilmesi ve ifade edilmesi yetisinin hasara uğraması; istemsiz hareketler sağlam kalırken, istemli ve amaçlı programlamanın bozulması ve kas zayıflığı ve güçsüzlüğünden ziyade motor programlama güçlüğüdür. Konuşma…

Continue reading

Apraksi

Apraksi, Konuşma seslerinin sıralanması için gereken hareketlerin koordinasyonu ile ilgili motor planlama/programlamadan kaynaklanan güçsüzlüktür. Konuşma Bozukluğu olarak Apraksi, Genel olarak, sesletim düzeneği ile ilgili kaslarda zayıflık, paralizi ya da koordinasyon sorunu olmaksızın, sesletim hareketlerini istemli ve amaçlı olarak gereği gibi yapamama ve kullanmama sonucu sesbirimlerin yanlış ve tutarsız olarak üretilmesi olarak tanımlanır.