İNME VE YUTMA BOZUKLUĞU

İnme, Dünya Sağlık Örgütü tarafından hızla gelişen, 24 saat veya daha uzun süren, serebral işlevlerin fokal veya global bozukluğu olarak tanımlamıştır (Türkmen 2005).. İnme, dünya toplumlarında kalp hastalıkları ve kanserden sonra üçüncü ölüm nedeni olup, sakatlık ve özürlülük yapan en önemli nedenlerdendir. Yapılan epidemiyolojik çalışmalara göre inmenin insidansı 55-64 yaş…

Continue reading

APRAKSİ

Konuşma Apraksisi

Konuşma Bozukluğu olarak Apraksi, istemli hareket için gereken kas hareketlerini sıralama ve pozisyonlamada güçlükle kendini gösteren duyusal motor sorunlardır. Belli modaliteler boyunca motor tepkilerin iletilmesi ve ifade edilmesi yetisinin hasara uğraması; istemsiz hareketler sağlam kalırken, istemli ve amaçlı programlamanın bozulması ve kas zayıflığı ve güçsüzlüğünden ziyade motor programlama güçlüğüdür. Konuşma…

Continue reading

Hızlı Bozuk Konuşma

Konuşma Bozukluklarından Hızlı Bozuk konuşma konuşmanın akıcılığını etkileyen bir bozukluktur. Diğer Konuşma bozuklukların aksine Hızlı Bozuk konuşması olanlar, çoğunlukla, konuşmalarının anlaşılırlığının olmadığı zamanlarda bile durumlarının farkında değildirler. Halkın çoğuda Hızlı Bozuk Konuşmanın bir konuşma bozukluğu olduğunun farkında değildir (Morrisey 2018). Hızlı Bozuk konuşma nedir? Hızlı Bozuk konuşmanın evrensel olarak kabul…

Continue reading

Rett Sendromu ve Konuşma Terapisi

Rett Sendromu, dünyada çeşitli ırklarda ve etnik gruplarda, özellikle kız çocuklarında görülen nörolojik bir rahatsızlıktır. Rett Sendromu, ilk defa Dr. Andreas Rett tarafından tanımlanmış, Dr. Bengt Hagberg ve çalışma arkadaşları tarafından 1983 yılında yayınlanan raporla, bir hastalık olarak dünya çapında tanınmıştır. Tüm dünyada gözlenen, belli bir etnik gruba özgü olmayan…

Continue reading

SES TERAPİSİ

Konuşma Bozukluklarından Ses bozukluğu, kişinin yaşına ve cinsiyetine göre, normal olmayan ses üretimi veya sesin kalitesi, tizliği, şiddeti, tınısı ve süresinin uygun olmamasıdır. Ses Bozukluğunun Nedenleri; Etiyolojik bağlantılar (Ses teli nodülü, kist, polip, reinke ödemi, paralizi, larenjit, granülom, papillom, sulkus vokalis, reflü vb.), yanlış kullanım (Bağırma yüksek sesle konuşma, sık boğaz temizleme ve öksürme.), alkol kullanımı (Alkol midede asit salgısını arttırarak reflüye neden olur.). Ses Bozukluğunun belirtilerinden bazıları; konuşma esnasında zorlanma, boğazda yanma ve acıma hissi, seste kısılma, ses kalitesinde bozulma, nefes koordinasyonunda güçlük ve ses şiddetinde anormalliklerdir. Bu anormallikler ses terapisiyle normalleşmektedir.

Apraksi

Apraksi, Konuşma seslerinin sıralanması için gereken hareketlerin koordinasyonu ile ilgili motor planlama/programlamadan kaynaklanan güçsüzlüktür. Konuşma Bozukluğu olarak Apraksi, Genel olarak, sesletim düzeneği ile ilgili kaslarda zayıflık, paralizi ya da koordinasyon sorunu olmaksızın, sesletim hareketlerini istemli ve amaçlı olarak gereği gibi yapamama ve kullanmama sonucu sesbirimlerin yanlış ve tutarsız olarak üretilmesi olarak tanımlanır.

Afazi

Beyin kanaması, beyin tümörü veya beyin travması sonucu ortaya çıkan hasar, sol hemisferde bulunan konuşma merkezini etkilemişse, hastada konuşma bozuklukları oluşur. “söz yitimi” anlamına gelen afazi, edinilmis dil ve konusma kaybı olarak bilinir. Afazide, konuşma, anlama, yazma ve okuma yeteneğinin kaybı görülebilir. Esas olarak yetişkin insanlarda görülür.

ARTİKÜLASYON (Sesletim) BOZUKLUKLARI

Artikülasyon (Sesletim), bireyin konuşmada yer alan organlarının ardışık, uyumlu hareketleriyle belirli bir dile ait konuşma seslerini (a,b,c….) doğru telaffuz etme becerisidir. Artikülasyon bozuklukları, yapısal kökenli olabildiği gibi, herhangi bir nedene bağlı olmaksızın da görülebilmektedir. Sesletim sorunu yaratabilecek nedenler arasında; yarık dudak-damak ve ağız-yüz anomalileri, ortodontik anomaliler, işitme kaybı, zihin engeli, nörolojik kökenli bozukluklar (CP ve diğer), Disleksi yer almaktadır. Okul öncesi ve okul çağı çocukların %10’unda artikülasyon bozukluğu vardır ve %100 başarıyla sorun çözülmektedir.