Gecikmiş Dil ve Konuşma Belirtileri ve Uygulanan Terapi Yöntemleri

Çeşitli hastalık ve bozukluklar dil gelişiminde gecikmeye veya atipik dil gelişimine neden olabilir. Bunlar arasında zeka geriliği, yarık damak, beyin hasarları, otizm, işitme engeli,  serapral palsi, kafa travması, ve nörodejeneratif (Alzheimer, Parkinson vb.) hastalıklar gibi çeşitli nörolojik hastalıklar yer alır. Ama tüm bunların yokluğunda, yani neden olan özel bir hastalık…

Continue reading

Gelişimsel Dil Bozukluklarının Dil Semptomları: SLI, Fragile X, Down sendromu ve Williams sendromu

Dil bozuklukları yaygın bir dizi gelişimsel klinik durumun ayırt edici belirtileri olarak kabul edilmektedir. Down sendromu, Williams sendromu ve Fragile X sendromu üzerine yapılan modern çalışmalar, genetik etiyolojiler hakkında moleküler düzeyde çok kesin bilgiler sağlamasına rağmen, biyolojik farklılıkların dil bozukluğuna katkıda bulunduğu kesin olarak bilinmemektedir (Rice ve ar. 2005).            …

Continue reading

Dil Gelişim Geriliği Gösteren (Konuşamayan) Çocuklarda Terapi Yöntemleri

Terapist Merkezli Yaklaşımlar Çocuk Merkezli Yaklaşımlar Terapist Merkezli: Katı bir şekilde yapılandırılmış, uygulayıcı merkezli, somut pekiştirçelerin kullanıldığı davranışçı yaklaşımı temel alan ve alanda en yaygın kullanılan yöntemlerdir. Bunlar, Alıştırma(Drill): Konuşamayan çocukların terapisinde Kategori seçimi, terapinin nerden başlayıp nerde biteceği, kullanılacak araçları, süresi, çocuktan beklenenler  ve pekiştireçleri önceden terapist tarafından belirlenir.…

Continue reading

GELİŞİMSEL DİL BOZUKLUKLARI

Gelişimsel dil bozukluğu, Çeşitli hastalık ve bozukluklar dil gelişiminde gecikmeye ve­ –veya atipik dil gelişimine neden olabilir. Bunlar arasında mental retardasyon, yarık damak gibi konuşma organlarının yapısal bozuklukları, beyin hasarları ,otizm ,sağırlık, epilepsi, serapral felç, kafa travması, nörodejeneratif hastalıklar ve migrasyon anomalileri gibi çeşitli nörolojik hastalıklar yer alır.Ama tüm bunların…

Continue reading