Nefes Egzersizinin Kekemeliğe etkisi

Kekemelik, Van Riper ve Emerick (1990) kekemeliği, konuşmanın akıcılığının normal olmayan şekilde bir sesin ve ya hecenin yinelenmesi, uzatılması ya da çabalama ve kaçınma davranışları ile engellenmesi şeklinde tarif etmişlerdir. Kekemelik, henüz nedeni tam olarak bilinmeyen bir durumdur. Yapılan beyin araştırmalarının sonucunda, kekeme bireylerin sol beyinlerindeki gri maddenin beyaz maddeye…

Continue reading

Kekemelik Terapisinin Başarısı

Kekemelik Terapisinde Akıcılık Şekillendirme Yönteminin (Fluency-Shaping Therapy) Etkiliği: Retrospektif bir Çalışma  GİRİŞ Kekemelik, Van Riper ve Emerick (1990) kekemeliği, konuşmanın akıcılığının normal olmayan şekilde bir sesin ve ya hecenin yinelenmesi, uzatılması ya da çabalama ve kaçınma davranışları ile engellenmesi şeklinde tarif etmişlerdir (8). Kekemelik, sadecebir konuşma engeli değildir.  Kekeme olmak,…

Continue reading

Hızlı Bozuk Konuşma

Konuşma Bozukluklarından Hızlı Bozuk konuşma konuşmanın akıcılığını etkileyen bir bozukluktur. Diğer Konuşma bozuklukların aksine Hızlı Bozuk konuşması olanlar, çoğunlukla, konuşmalarının anlaşılırlığının olmadığı zamanlarda bile durumlarının farkında değildirler. Halkın çoğuda Hızlı Bozuk Konuşmanın bir konuşma bozukluğu olduğunun farkında değildir (Morrisey 2018). Hızlı Bozuk konuşma nedir? Hızlı Bozuk konuşmanın evrensel olarak kabul…

Continue reading

AKICILIK SORUNLARI (Kekemelik Ve Hızlı Bozuk Konuşma)

Akıcılık Sorunları (Kekemelik ve Hızlı Bozuk Konuşma) konuşmanın akıcılığında ve ritminde ortaya çıkan bozukluklar; uygun olmayan duraklamalar, tekrarlar ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar olarak tanımlanabilir. 3-4 yaş civarında ortaya çıkar ve genellikle ikincil davranışlar (kurtulma davranışları) eşlik eder.

Nedenleri: Kesin olarak nedenleri bilinmemekle birlikte, bir görüş, Akıcılık Sorunlarını (Kekemelik ve Hızlı Bozuk Konuşma) yapısal bir bozukluk olarak ele alırken, bir görüş öğrenilmiş bir davranış olarak tanımlamakta, bir görüş de genetik olduğunu savunmaktadır. Bir başkası da çevresel nedenlerin (Travmatik yaşantılar ve korkular, Aile içi sorunlar, Kayıp ve ayrılıklar, Hatalı anne-baba tutumları) kekemelikte önemli bir rol oynadığı görüşünü savunmaktadır. Nedeni ne olursa olsun Akıcılık Sorunları (Kekemelik ve Hızlı Bozuk Konuşma) kontrol edilebilir bir problemdir.