Kekemelik Terapisinin Başarısı

Kekemelik Terapisinde Akıcılık Şekillendirme Yönteminin (Fluency-Shaping Therapy) Etkiliği: Retrospektif bir Çalışma  GİRİŞ Kekemelik, Van Riper ve Emerick (1990) kekemeliği, konuşmanın akıcılığının normal olmayan şekilde bir sesin ve ya hecenin yinelenmesi, uzatılması ya da çabalama ve kaçınma davranışları ile engellenmesi şeklinde tarif etmişlerdir (8). Kekemelik, sadecebir konuşma engeli değildir.  Kekeme olmak,…

Continue reading