Kekemelik Terapisinde Önerilen Yanıltıcı Uygulamalar

Kekemelik, sadece bir konuşma engeli değildir.  Kekeme olmak, kişiye farklı bir sosyal ve ekonomik dezavantaj oluşturur. Kekemelik bir iletişim bozukluğu olmasına rağmen, soruna eşlik eden duygusal bir yönü vardır. Kekemeliğin doğal yapısı, bireyin duygusal düzenini bozabilir. Kekeme bireyler, özellikle kekeme çocuklar, hayal kırıklığı, utanma ve kızgınlık hissedebilirler. Akçamete ve Baydıkın…

Continue reading

Nefes Egzersizinin Kekemeliğe etkisi

Kekemelik, Van Riper ve Emerick (1990) kekemeliği, konuşmanın akıcılığının normal olmayan şekilde bir sesin ve ya hecenin yinelenmesi, uzatılması ya da çabalama ve kaçınma davranışları ile engellenmesi şeklinde tarif etmişlerdir. Kekemelik, henüz nedeni tam olarak bilinmeyen bir durumdur. Yapılan beyin araştırmalarının sonucunda, kekeme bireylerin sol beyinlerindeki gri maddenin beyaz maddeye…

Continue reading