GELİŞİMSEL DİL BOZUKLUKLARI

Gelişimsel dil bozukluğu, Çeşitli hastalık ve bozukluklar dil gelişiminde gecikmeye ve­ –veya atipik dil gelişimine neden olabilir. Bunlar arasında mental retardasyon, yarık damak gibi konuşma organlarının yapısal bozuklukları, beyin hasarları ,otizm ,sağırlık, epilepsi, serapral felç, kafa travması, nörodejeneratif hastalıklar ve migrasyon anomalileri gibi çeşitli nörolojik hastalıklar yer alır.Ama tüm bunların…

Continue reading

GELİŞİMSEL DİL BOZUKLUKLARI (Konuşamayan Çocuklar)

Gelişimsel Dil Bozukluğu, Çeşitli hastalık ve bozukluklar dil gelişiminde gecikmeye veya atipik dil gelişimine neden olabilir. Bunlar arasında Zihin engeli, otizm, İşitme engeli, epilepsi, CP, kafa travması, nörodejeneratif vb. yer alır. Ama özel bir hastalık ya da bozukluk yahut gösterilebilir bir beyin lezyonu olmaksızın da dil gelişiminde gecikme ve/veya sorunlar yaşanabilir. Çocuğunuz 2,5-3 yaşlarındaysa ve kelime dağarcığı 50 kelimeden az ise; daha çok jest ve mimiklerle ya da basit ifadelerle (al, ver, iç vb.)  isteğini belirtiyorsa yardıma ihtiyacınız var demektir.