Gelişimsel Dil Bozukluklarının Dil Semptomları: SLI, Fragile X, Down sendromu ve Williams sendromu

Dil bozuklukları yaygın bir dizi gelişimsel klinik durumun ayırt edici belirtileri olarak kabul edilmektedir. Down sendromu, Williams sendromu ve Fragile X sendromu üzerine yapılan modern çalışmalar, genetik etiyolojiler hakkında moleküler düzeyde çok kesin bilgiler sağlamasına rağmen, biyolojik farklılıkların dil bozukluğuna katkıda bulunduğu kesin olarak bilinmemektedir (Rice ve ar. 2005).            …

Continue reading