Dil ve Konuşma

Her canlı, kendi türüne özgü çeşitli iletişim sinyalleri üretme, dışa aktarma ve çözümleme sistemlerinden oluşan bir iletişim kapasitesine sahiptir. Dil; insan ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olan iletişim ortamlarında, dışa aktarılmak istenen zihinsel içerikli mesajlar üretmeyi ve diğer insanların aktardığı mesajların içeriğini anlamayı sağlayan bir sistem, konuşma ise dil sisteminin ürettiği…

Continue reading

11 Yaşına Kadar Çocukta Dil Gelişimi

Dil edinimi ve gelişmesi doğumla birlikte başlayan ve hayat boyu devam eden bir süreçtir. Bebekler hayatlarının ilk günlerinden itibaren çevrelerindeki sesleri algılamaya, sesler çıkarmaya ve içinde yaşadıkları cemiyette konuşulan dilin ana yapısını kazanmaya başlamaktadırlar. Çocuklar dil gelişiminde, dili öğrenmek için gerekli ilkeleri, bilgileri, kelimeleri ve kalıpları erken çocukluk döneminde (0-6…

Continue reading