Zihinsel Engelli Çocuklarda Dil Gelişimi

Zihinsel Engelli birey: Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyi, ifade eder (MEB). DSM-IV’e…

Continue reading

11 Yaşına Kadar Çocukta Dil Gelişimi

Dil edinimi ve gelişmesi doğumla birlikte başlayan ve hayat boyu devam eden bir süreçtir. Bebekler hayatlarının ilk günlerinden itibaren çevrelerindeki sesleri algılamaya, sesler çıkarmaya ve içinde yaşadıkları cemiyette konuşulan dilin ana yapısını kazanmaya başlamaktadırlar. Çocuklar dil gelişiminde, dili öğrenmek için gerekli ilkeleri, bilgileri, kelimeleri ve kalıpları erken çocukluk döneminde (0-6…

Continue reading