11 Yaşına Kadar Çocukta Dil Gelişimi

Dil edinimi ve gelişmesi doğumla birlikte başlayan ve hayat boyu devam eden bir süreçtir. Bebekler hayatlarının ilk günlerinden itibaren çevrelerindeki sesleri algılamaya, sesler çıkarmaya ve içinde yaşadıkları cemiyette konuşulan dilin ana yapısını kazanmaya başlamaktadırlar. Çocuklar dil gelişiminde, dili öğrenmek için gerekli ilkeleri, bilgileri, kelimeleri ve kalıpları erken çocukluk döneminde (0-6…

Continue reading