Artikülasyon (Sesletim) Bozuklukları

Artikülasyon (Sesletim), bireyin konuşmada yer alan organlarının ardışık, uyumlu hareketleriyle belirli bir dile ait konuşma seslerini (a,b,c….) doğru telaffuz etme becerisidir. Konuşma düzeneği; Larensk (gırtlak), Farenks (yutak), yumuşak damak, dil, dişler, dudaklar, ağız ve geniz boşluklarından oluşmaktadır.  Akciğerlerden dışarıya doğru itilen havanın ses tellerini titreştirmesi ile oluşan sesin yukardaki organ ve…

Continue reading

CP’li Çocuklarda Yutma Sorunları

CP, beynin hızlı geliştiği dönemlerde non-progresif(ilerleyici olmayan) bir travmaya maruz kalması sonucu, vücut duruşu ve/veya hareketlerinde ortaya çıkan kalıcı fakat ilerlemeyen bozukluklar olarak tanımlanabilir (Vargün ve ark. 2004). CP’nin bazı semptomları kas zayıflığı ya da gevşekliği, aşırı istemsiz hareketler, vücut duruşunda dengesizlik ve kasılmadır (Öztürk ve ark. 1999). Gelişmiş ülkelerde…

Continue reading