AKICILIK SORUNLARI (Kekemelik Ve Hızlı Bozuk Konuşma)

Akıcılık Sorunları (Kekemelik ve Hızlı Bozuk Konuşma) konuşmanın akıcılığında ve ritminde ortaya çıkan bozukluklar; uygun olmayan duraklamalar, tekrarlar ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar olarak tanımlanabilir. 3-4 yaş civarında ortaya çıkar ve genellikle ikincil davranışlar (kurtulma davranışları) eşlik eder.

Nedenleri: Kesin olarak nedenleri bilinmemekle birlikte, bir görüş, Akıcılık Sorunlarını (Kekemelik ve Hızlı Bozuk Konuşma) yapısal bir bozukluk olarak ele alırken, bir görüş öğrenilmiş bir davranış olarak tanımlamakta, bir görüş de genetik olduğunu savunmaktadır. Bir başkası da çevresel nedenlerin (Travmatik yaşantılar ve korkular, Aile içi sorunlar, Kayıp ve ayrılıklar, Hatalı anne-baba tutumları) kekemelikte önemli bir rol oynadığı görüşünü savunmaktadır. Nedeni ne olursa olsun Akıcılık Sorunları (Kekemelik ve Hızlı Bozuk Konuşma) kontrol edilebilir bir problemdir.