Gecikmiş Dil ve Konuşma Belirtileri ve Uygulanan Terapi Yöntemleri

Çeşitli hastalık ve bozukluklar dil gelişiminde gecikmeye veya atipik dil gelişimine neden olabilir. Bunlar arasında zeka geriliği, yarık damak, beyin hasarları, otizm, işitme engeli,  serapral palsi, kafa travması, ve nörodejeneratif (Alzheimer, Parkinson vb.) hastalıklar gibi çeşitli nörolojik hastalıklar yer alır. Ama tüm bunların yokluğunda, yani neden olan özel bir hastalık…

Continue reading

Nefes Egzersizinin Kekemeliğe etkisi

Kekemelik, Van Riper ve Emerick (1990) kekemeliği, konuşmanın akıcılığının normal olmayan şekilde bir sesin ve ya hecenin yinelenmesi, uzatılması ya da çabalama ve kaçınma davranışları ile engellenmesi şeklinde tarif etmişlerdir. Kekemelik, henüz nedeni tam olarak bilinmeyen bir durumdur. Yapılan beyin araştırmalarının sonucunda, kekeme bireylerin sol beyinlerindeki gri maddenin beyaz maddeye…

Continue reading

Kekemelik Terapisinin Başarısı

Kekemelik Terapisinde Akıcılık Şekillendirme Yönteminin (Fluency-Shaping Therapy) Etkiliği: Retrospektif bir Çalışma  GİRİŞ Kekemelik, Van Riper ve Emerick (1990) kekemeliği, konuşmanın akıcılığının normal olmayan şekilde bir sesin ve ya hecenin yinelenmesi, uzatılması ya da çabalama ve kaçınma davranışları ile engellenmesi şeklinde tarif etmişlerdir (8). Kekemelik, sadecebir konuşma engeli değildir.  Kekeme olmak,…

Continue reading