Konuşma Apraksisinde Artikülasyon Terapisi

Artikülasyon (sesletim) bozukluğu, konuşma seslerini doğru üretememe yada hiç üretememe durumudur. Artikülasyon (sesletim) bozukluğu çocukların konuşmasının anlaşılamamasına neden olur. Okul öncesi ve okul çağı çocukların %10?unda artikülasyon (sesletim) bozukluğu vardır. Konuşma Apraksisinde Artikülasyon Terapisi kitabı, artikülasyon (sesletim) sorunu yaşayan çocukların artikülasyon (sesletim) terapisinde kullanılmak üzere yayınlanmıştır. Özellikle yoğun terapi gerektiren apraksi ve disleksi özelliği gösteren çocuklarda kullanılacağı gibi tüm artikülasyon (sesletim) sorunu yaşayan çocukların terapisinde kullanılabilir.

Konuşma Apraksisinde Artikülasyon Terapisi Kitabında, Apraksi ve Darleyin önerdiği terapi hakkında kısa bir bilgi verilerek giriş yapılmıştır. Sonra 20 tane ünsüz sesi, Apraksili bireyler için kolaydan (m,n) zora doğru (s,z) sıralanarak yerleştirilmiştir.

Konuşma Apraksisinde Artikülasyon Terapisi Kitabında Yaklaşık olarak 400 resim, 1000 tane kelime ve 1500 tane cümle bulunmaktadır.

Konuşma Apraksisinde Artikülasyon Terapisi Kitabında her bir ses için, ilk sayfada sesi tanımlayan bir resim ve o resmin etrafında Fonolojik farkındalık için kullanılabilecek içinde o sesin olduğu kelimelerin resimleri; alt bölümde de Darley ve arkadaşlarının önerdiği şekilde oluşturulmuş heceler ve hece grupları bulunmaktadır.

Sonraki 4 sayfada, hedef sesin hecelerini okumakta zorlanan Çocuklar için hedef sesi tanımlayan resmin bulunduğu bir ve ünlü sesi tanımlayan resmin bulunduğu bir olmak üzere iki vagonlu tren resimleri koyulmuştur.

Sonraki iki sayfada hedef sesin başta, ortada ve sonda olduğu yaklaşık 30 kelimeyi tanımlayan resimler vardır. Resimlerden sonraki sayfada hedef sesle ilgili bulunabilecek (Yine hedef sesin başta, ortada ve sonda olacak şekilde sıralanmış) tüm kelimeler yazıyla koyulmuştur.

Sonraki sayfada, Darley’in önerdiği şekilde, hedef sesin başta olduğu, sonda olduğu, başta-sonda olduğu ve rastgele olduğu iki kelimeli cümleler oluşturularak koyulmuştur. Son sayfada da genellemeyi sağlamak için uzun cümleler koyulmuştur.

Konuşma Apraksisinde Artikülasyon Terapisi Kitabı ayrıca, ABA kapsamında verilen bilişsel davranışçı eğitimin beşinci basamağında “Ses taklidi (vokal imitation)” aşamasında, ses öğretiminden kelime ve cümle öğretimine giden yolla yapılan dil gelişimi etkinliğine mükemmel uyumlu gözükmektedir. Konuşma Apraksisinde Artikülasyon Terapisi Kitabında Seslerle ilgili heceleri, resimlerle desteklenen kelimeleri , cümlecikleri ve cümleleri bulabileceğiniz gibi fonolojik yerleştirmesiyle ilgili çalışmaları da bulabilirsiniz…

Konuşma Apraksisinde Artikülasyon Terapisi Kitabını online alabileceğiniz siteler:

1. detayyayin.com.tr

2. rehabilitasyonkitaplari.com

3. dagyayin.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir