Artikülasyon (Sesletim) Bozuklukları

Artikülasyon (Sesletim), bireyin konuşmada yer alan organlarının ardışık, uyumlu hareketleriyle belirli bir dile ait konuşma seslerini (a,b,c….) doğru telaffuz etme becerisidir. Konuşma düzeneği; Larensk (gırtlak), Farenks (yutak), yumuşak damak, dil, dişler, dudaklar, ağız ve geniz boşluklarından oluşmaktadır.  Akciğerlerden dışarıya doğru itilen havanın ses tellerini titreştirmesi ile oluşan sesin yukardaki organ ve…

Continue reading

Yutma Sorunlarında Uygulanan Terapi Yöntemleri

Yutma Terapisinde Oral-Motor Egzersizler, Yutma sorunu yaşayan hastanın ihtiyacına uygun olan ağız-yüz-motor hareketlerini geliştirmek ve hastanın yutmasını sağlamaktır. Yutma Terapisinde Termal Terapi,  bolusu oral fazdan faringeal faza geçirmede zorlanan yutma hastalarında uygulanan, geçişi kolaylaştıracak kasları uyarmayı hedefleyen bir yöntemdir. Yutma sorunu yaşayan hastanın Larenks elevasyonunu sağlamaya yardımcı olur. Yutma Terapisinde…

Continue reading

Artikülasyon Bozukluklarında (Anlaşılmaz Konuşma) Terapi Yöntemleri

Okul öncesi ve okul çağı çocukların %10’unda artikülasyon bozukluğu vardır. Artikülasyon sorununa yol açan yapısal bir sorun varsa giderilir sonra terapiye başlanır. Anlaşılmaz konuşması olan Çocuk probleminin farkında olmalı ve terapiye gönüllü olmalıdır (ya da ikna edilmelidir). Artikülasyon Terapisinde Geleneksel Yaklaşım: Anlaşılmaz konuşması olan Çocuk değerlendirmeye alınarak hatalı sesler belirlenir.…

Continue reading

Dil Gelişim Geriliği Gösteren (Konuşamayan) Çocuklarda Terapi Yöntemleri

Terapist Merkezli Yaklaşımlar Çocuk Merkezli Yaklaşımlar Terapist Merkezli: Katı bir şekilde yapılandırılmış, uygulayıcı merkezli, somut pekiştirçelerin kullanıldığı davranışçı yaklaşımı temel alan ve alanda en yaygın kullanılan yöntemlerdir. Bunlar, Alıştırma(Drill): Konuşamayan çocukların terapisinde Kategori seçimi, terapinin nerden başlayıp nerde biteceği, kullanılacak araçları, süresi, çocuktan beklenenler  ve pekiştireçleri önceden terapist tarafından belirlenir.…

Continue reading