YUTMA SORUNLARI (DİSFAJİ)

Normal yutma eylemi istemli ve istemsiz olarak iki faza ayrılır. İstemli fazda, ağza alınan gıdanın çiğnenmesi, tükrük ile karıştırılarak lokma (bolus) haline getirilmesi ve boyutlarının küçültülmesi gerçekleşir. İstemsiz fazda, lokmanın farenks ve üst özofagus sfinkterine doğru hareket etmesi sağlanır, sonra gıda özofagustaki peristaltik dalgalarla alt özofagus sfinkterine ve buradan mideye…

Continue reading

SES BOZUKLUKLARI VE TERAPİSİ

Ses bozukluğu, kişinin yaşına ve/veya cinsiyetine göre, normal olmayan ses üretimi ve/veya sesin kalitesi, tizliği, şiddeti, tınısı ve süresinin uygun olmamasıdır. Ses bozukluğu nedenleri; Etiyolojik bağlantılar (Ses teli nodülü, kist, polip, reinke ödemi, paralizi, larenjit, granülom, papillom, sulkus vokalis, reflü vb.), yanlış kullanım (Bağırma yüksek sesle konuşma, sık boğaz temizleme…

Continue reading

İNME VE YUTMA BOZUKLUĞU

İnme, Dünya Sağlık Örgütü tarafından hızla gelişen, 24 saat veya daha uzun süren, serebral işlevlerin fokal veya global bozukluğu olarak tanımlamıştır (Türkmen 2005).. İnme, dünya toplumlarında kalp hastalıkları ve kanserden sonra üçüncü ölüm nedeni olup, sakatlık ve özürlülük yapan en önemli nedenlerdendir. Yapılan epidemiyolojik çalışmalara göre inmenin insidansı 55-64 yaş…

Continue reading

GELİŞİMSEL DİL BOZUKLUKLARI

Gelişimsel dil bozukluğu, Çeşitli hastalık ve bozukluklar dil gelişiminde gecikmeye ve­ –veya atipik dil gelişimine neden olabilir. Bunlar arasında mental retardasyon, yarık damak gibi konuşma organlarının yapısal bozuklukları, beyin hasarları ,otizm ,sağırlık, epilepsi, serapral felç, kafa travması, nörodejeneratif hastalıklar ve migrasyon anomalileri gibi çeşitli nörolojik hastalıklar yer alır.Ama tüm bunların…

Continue reading

APRAKSİ

Konuşma Apraksisi

Konuşma Bozukluğu olarak Apraksi, istemli hareket için gereken kas hareketlerini sıralama ve pozisyonlamada güçlükle kendini gösteren duyusal motor sorunlardır. Belli modaliteler boyunca motor tepkilerin iletilmesi ve ifade edilmesi yetisinin hasara uğraması; istemsiz hareketler sağlam kalırken, istemli ve amaçlı programlamanın bozulması ve kas zayıflığı ve güçsüzlüğünden ziyade motor programlama güçlüğüdür. Konuşma…

Continue reading

Kekemelik Terapisinin Başarısı

Kekemelik Terapisinde Akıcılık Şekillendirme Yönteminin (Fluency-Shaping Therapy) Etkiliği: Retrospektif bir Çalışma  GİRİŞ Kekemelik, Van Riper ve Emerick (1990) kekemeliği, konuşmanın akıcılığının normal olmayan şekilde bir sesin ve ya hecenin yinelenmesi, uzatılması ya da çabalama ve kaçınma davranışları ile engellenmesi şeklinde tarif etmişlerdir (8). Kekemelik, sadecebir konuşma engeli değildir.  Kekeme olmak,…

Continue reading