YUTMA SORUNLARINDA UYGULANAN TERAPİ YÖNTEMLERİ

Oral-Motor Egzersizler, hastanın ihtiyacına uygun olan ağız-yüz-motor hareketlerini geliştirerek hastanın yutma sorununu gidermeyi hedefler. Termal Terapi,  bolusu (lokmayı) oral fazdan faringeal faza geçirmede zorlanan hastalarda uygulanan, geçişi kolaylaştıracak kasları uyarmayı hedefleyen bir yöntemdir. Larenks elevasyonunu sağlayarak yutma sorununu gidermeyi hedefler. Diadokinezi, yutma sorunu yaşayan hastalarda, artikülatörleri belirli bir düzende çalıştırmak…

Continue reading

CP’li Çocuklarda Yutma Sorunları

CP, beynin hızlı geliştiği dönemlerde non-progresif(ilerleyici olmayan) bir travmaya maruz kalması sonucu, vücut duruşu ve/veya hareketlerinde ortaya çıkan kalıcı fakat ilerlemeyen bozukluklar olarak tanımlanabilir (Vargün ve ark. 2004). CP’nin bazı semptomları kas zayıflığı ya da gevşekliği, aşırı istemsiz hareketler, vücut duruşunda dengesizlik ve kasılmadır (Öztürk ve ark. 1999). Gelişmiş ülkelerde…

Continue reading