Hızlı Bozuk Konuşma

Konuşma Bozukluklarından Hızlı Bozuk konuşma konuşmanın akıcılığını etkileyen bir bozukluktur. Diğer Konuşma bozuklukların aksine Hızlı Bozuk konuşması olanlar, çoğunlukla, konuşmalarının anlaşılırlığının olmadığı zamanlarda bile durumlarının farkında değildirler. Halkın çoğuda Hızlı Bozuk Konuşmanın bir konuşma bozukluğu olduğunun farkında değildir (Morrisey 2018).

Hızlı Bozuk konuşma nedir?

Hızlı Bozuk konuşmanın evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı yoktur (Prath 2016). Bir bireyin konuşması normalden daha hızlı tempoda oluyorsa ve (genellikle bilinçsizce) heceleri veya cümleleri, konuşmasını daha net hale getirmek için, sürekli tekrarlıyorsa Hızlı Bozuk konuşma deriz (Morrisey 2018). Dil, artikülasyon ve akıcılığın bir veya bir kısmını içerebilir (Prath 2016). Bu durumda bireyin konuşması tam anlamıyla anlaşılmaz hale gelir.

Hızlı Bozuk konuşmanın Sebepleri Nelerdir?

Bu güne kadar belirlenebilmiş bir nedeni yoktur. Weiss (1964) Hızlı Bozuk konuşmanın kekemeliğin ilk çıkış şekli olduğunu, çoğu durumda kekemeliğin Hızlı konuşmayla başladığını iddia eder (Daly 2011). Akut durumlarda kişiye özel tıbbi nedenleri olabilir. Konsantrasyonu etkileyen koşullar; Yan etkisi Hızlı Bozuk konuşma olan reçeteli ilaçlar; Esrar / kenevir gibi alkol veya uyuşturucu kullanımı Hızlı Bozuk konuşma yapabilir (Morrisey 2018).

Hızlı Bozuk konuşmanın Özellikleri:

Kişiye göre değişir ama tutarlı bir özellik konuşma hızı oranındaki aşırılıktır. Bazı ortak özellikler şunlardır:

Monoton (tekdüze) konuşurlar. Hızlı Bozuk Konuşmada Artikülasyon hatalarını (Ses çarpıklıkları ve ihmaller) içeren belli belirsiz, “mırıldanma” şeklinde konuşma vardır. Tek kelimeli üretimde veya yavaş konuşurken hatalar daha az belirgindir. Kelimelerin, cümlelerin veya cümlelerin içindeki seslerin yerini değiştirme yaparlar. İşitsel işlem zorlukları bilgilerin işlenmesini veya yorumlanmasını olumsuz olarak etkileyebilir (Genellikle kelimelerdeki seslerin arasındaki hafif farklılıkları algılayamazlar.). Kişi konuşma bozukluğundan habersiz olabilir ve Diğer insanlar onu anlamadığı zaman şaşırır (Prath 2016).

Konuşma Bozukluklarından Hızlı Bozuk konuşma ve Kekemelik’in Karşılaştırılması:

Kekemelik

Ses uzaması ve ses / hece tekrarları gibi sözcük seviyesinden daha küçük ünitelerdeki uygunsuzluklar vardır. Akıcısızlık anlarında ilişkili çaba (ikincil davranışlar) / fizyolojik gerilim görülür. Tipik olarak kişi, durumu hakkında farkındalığa sahiptir. Bir ses ya da hece arasında akıcı geçişler yapma zorluğu görülür (Prath 2016).

Hızlı Bozuk konuşma

Hızlı Bozuk Konuşmada, Akıcısızlık genellikle kelime ve kelime öbeği tekrarları, eksik ifadeler ve düzeltmeler gibi ses veya hece seviyesinden daha büyük birimler içerir. Daha az gergindirler. Çoğu zaman konuşma hatalarının farkında değildirler. Bir sözdizimsel üniteden diğerine ya da bir sözcük seçiminden diğerine ya da mesajını bir arada veya tutarlı bir şekilde sıraya dizerek, akıcılık kazandırma zorluğu yaşarlar. Hızlı ve / veya hızlanan konuşma oranı vardır. Hızlı konuşmanın yanında artikülasyon hataları nedeniyle daha az konuşma anlaşılırlığı görülür (Prath 2016).

Tanılama

Hızlı Bozuk konuşma artikülasyon, dil, ses ve akıcılığı etkilediğinden, değerlendirmesi bu alanların her birini içerir.

–           Bireyler her durumda Hızlı Bozuk konuşma olmayabilir, Birkaç bağlamda incelemek önemlidir; Çok heceli kelimelerin okunması, Okuma pasajları, Spontan konuşma

Hızlı Bozuk Konuşmada, Konuşma örnekleri için, anlaşılabilirlik, doğallık, genel konuşma hızı oranı, konuşma hızının düzenliliği, akıcısızlık, artikülasyon değerlendirmesi, dilin Pragmatik (kullanım bilgisi) durumuna bakılır.

–           Konuşma güçlüğü algısı ve konuşma güçlüğünün sosyal baskı algısı ile ilgili bilgi alınır.

–           Örnek yazım. Hızlı Bozuk Konuşanlarda durumu hakkında kısa paragraf (Okunaksız yazı ve Konuşmada görüldüğü gibi harf, hece, kelime ihmalleri aranır) (Prath 2016).

Hızlı Bozuk konuşmanın tedavisi var mı?

Hızlı Bozuk konuşma alkol, uyuşturucu veya reçeteli ilaçlardan dolayı ise bu maddeler kullanılmadığında ortadan kalkabilir. Hızlı Bozuk konuşma başka bir koşulla ilişkili ise Bu durumun iyileşmesi doğrultusunda hafifletilebilir. Dil ve Konuşma terapisi, Hızlı Bozuk konuşmanın üstesinden gelmede yararlıdır (Morrisey 2018). Kekemelikte kullanılan akıcılık arttırıcı strateji, Hızlı Bozuk Konuşmanın terapisi için yararlı olabilir. Yumuşak Başlama ve azaltılmış konuşma hızı  Hızlı Bozuk Konuşma terapisi için kullanılır (Prath 2016).

Savaş Çelik

Uzm. Dil ve Konuşma Terapisti

KAYNAKÇA

Daly D.A. (2011) Suggestions for Treating Cluttering. https://www.mnsu.edu/comdis/kuster/cluttering/ddaly.html

Morrisey B. (2018)  Cluttering. http://www.speechdisorder.co.uk/cluttering.html

Prath S. (2016).  Cluttering Characteristics. https://bilinguistics.com/disorder/cluttering/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir